خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخوان المسلمین تغییر کرده است

نظرها
اخوان المسلمین تغییر کرده است
اندازه متن Aa Aa

تونس،مصر،یمن و اردن. ما تغییرات عمده ای را در جهان عرب شاهد هستیم اما بدون دیدن شکل دقیق این وقایع و اینکه در آینده چگونه ادامه پیدا خواهند کرد.

در این بحث ژیل کپل، از پاریس با ما همراه است. او کارشناس بحران های سیاسی در مصر و استاد مطالعات اسلامی است.

گروهی معتقدند که انتفاضه مصر به معنی واقعی و با توجه به ساختار آن یک انقلاب نیست بلکه نوعی سرنگونی رژیم کنونی است. وقایع کنونی مصر به نظر شما انقلاب است یا شورش ؟

این در واقع یک انقلاب نیست چراکه هنوز تعدادی ازطبقات موافق با سرنگونی حکومت نیستند.این تنها معترضان در میدان تحریر هستند که می گویند رییس جمهوری باید برکنار شود.

حسنی مبارک هنوز سرنگون نشده ولی عمر سلیمان معاون رییس جمهوری گفت و گوهایی را برای انتقال قدرت با در نظر گرفتن نکات مورد نظر معترضان آغاز کرده است.

این انقلاب شبیه همان چیزی است که در تونس دیده ایم. هنگامی که طبقه فرودست شهری با طبقه متوسط در خیابان همراه می شوند و می گویند بن علی باید برود.

معاون رییس جمهوری مصر، عمر سلیمان به تازگی اعلام کرده است که این کشور برای برقراری دموکراسی آماده نیست.اینجا صحبت از انتقال قدرت در میان است اما آیا این اتفاق پیش از این آغاز شده بود؟

چیزی که در حال حاضر بسیار جالب به نظر می رسد، این است که سران جهان عرب نخواهند توانست عطش دموکراسی خواهی را که در کشورهای مختلف آغاز شده، نفی کنند، حتی اگر این اعتراض ه از تونس یا قاهره الهام گرفته باشد.

.

این مشکل اصلی برای همه رژیم هایی همچون حکومت حسنی مبارک است اما در عین حال واضح نیست که نقش گروه هایی همچون اخوان المسلمین در این بین چه خواهد بود. آنها بدون ترس از اینکه از سوی جناح های دیگر طرد شوند، وارد مذاکره شدند.

آیا گروه اخوان المسلمین امروز یک تهدید برای جامعه مصر محسوب می شود؟

.

اخوان المسلمین یکی از مهمترین احزاب اجتماعی در مصر است. آنها توانایی این را دارند که مردم را به خیابان ها بیاورند. وقتی تظاهرکنندگان مصری با آنها همراه می شوند، این نشان دهنده موفقیت و اهمیت این گروه در جامعه مصر است.

.

حالا این سوال مطرح است که آیا نفوذ آنها در طبقات اجتماعی و مذهبی منجر به افزایش قدرت سیاسی این حزب خواهد شد و آنها برنامه های مورد نظر خود را به جامعه تحمیل خواهند کرد. در این باره مطمئن نیستم.

به طورمعمول آنها سعی کرده اند با دیگر گروههای موجود در جامعه مصر مرتبط و هم صدا شوند. آنها از انقلاب مردمی و دموکراتیک سخن می گویند. من تصور نمی کنم که بخو اهند در راستای خلاف نظر دیگران حرکت کنند. هدف آنها این است که قدرت در بین گروههای مختلف تقسیم شود و در نهایت تحت کنترل قرار گیرد. شبیه حزب عدالت و توسعه در ترکیه.

آیا فکر می کنید که اساسا حزب اخوان المسلمین به دموکراسی اعتقاد دارد؟

به نظر من گروه اخوان المسلمین امروز با گذشته تفاوتهایی دارد. آنها امروز با دید وسیعی به جامعه مصر نگاه می کنند. حتی بسیاری از اعضای جوان آن با گروههای از احزاب مخالف همراه شده اند و در میان تظاهرات های صورت گرفته نیز از حزب خود کناره گیری کرده اند .

برخی از اعضای حزب اخوان المسلمین می خواهند که مصر را به یک کشور اسلامی تبدیل کنند و نمی خواهند دست دیگری در کشور قدرت داشته باشد ولی در عین حال برخی دیگر از اعضای این حزب اهل مذاکره هستند. این امر دقیقا شبیه حزب عدالت و توسعه در ترکیه است. اعضای جوان این حزب حجاب ندارند و الکل می نوشند و این درحالی است که اعضای قدیمی تر همچنان از قوانین و شریعت موجود در حزب خود دفاع می کنند.