خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دادستانی ایتالیا خواستار تشکیل دادگاه برلوسکونی شد

نظرها
دادستانی ایتالیا خواستار تشکیل دادگاه برلوسکونی شد
اندازه متن Aa Aa

دادستانی ایتالیا علیه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور به اتهام رابطه جنسی با دختری زیر سن قانونی، اقامه دعوی کرد و خواستار تشکیل دادگاهی فوری شد.

پیش از این شایع بود که وزیر تساوی حقوق زنان و مردان نیز در زمره معشوقه های وی است. این رقصنده سابق اما زیر سن قانونی نبود.

وی گفت:“درباره این پرونده قضایی، تنها می توانم بگویم که مضحک است. این پرونده از اتهاماتی بی اساس تشکیل شده و تنها دلیل این تحقیقات افتراهای رسانه هاست.”

متن کیفرخواست دادستانی، بامداد چهارشنبه هنگامی منتشر شد که نخست وزیر ایتالیا در کنفرانس اقتصادی شهر رم حضور داشت.

دادستانی ایتالیا آقای برلوسکونی را متهم به سوءاستفاده از قدرت کرده است.

همزمان ده ها تن از هواداران نخست وزیر در برابر دادگاه عالی رم تجمع کرده و به دفاع از وی پرداختند.

درخواست دادستانی مبنی بر تکشیل دادگاه فوری حاکی از آن است که مدارک کافی درباره اتهام رابطه جنسی آقای برلوسکونی با “روبی“، دختری مراکشی تبار که مدعی است یکسال پیش و در سن هفده سالگی با وی رابطه داشته موجود است.