خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

غذاگرسنگی، دامنگیر بزرگترین کشورهای تولید کننده گندم

نظرها
غذاگرسنگی، دامنگیر بزرگترین کشورهای تولید کننده گندم
اندازه متن Aa Aa

سازمان جهانی خواربار روز سه شنبه، نسبت به رویه افزایش قیمت خوار وبار و قحطی و گرسنگی ناشی از آن درچین و هند و گسترش آن در کشورهای فقیر ترهشدار داد.
 
این در حالی است که چین و هند هر دو از بزرگترین تولید کنندگان  گندم در دنیا هستنند و برای کنترل بازارهایشان، واردات مواد اولیه غذایی به این کشورها به خصوص در چین گران تمام می شود.
 
بی دلیل نیست که عده ای از حامیان حزب کمونیست، مشت های گره کرده خود را به نشانه مخالفت با سیاستهای اقتصادی دولتشان بالای سر برده اند.  
 
از سوی دیگر مزارع  استرالیا به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده منابع مواد غذایی جهان، در ماه گذشته به زیر آب رفت. این رویداد بر اساس یکی از بزرگترین سیل هایی که این کشور تاکنون به خود دیده بود، اتفاق افتاد. 
 
 
کمتر اقتصاددانی درقرن بیستم پیش بینی می کرد که همچنان در قرن بیست یکم قحطی و گرسنگی یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه باشد.
 
در هفته های اخیر شاهد بودیم که افزایش قیمت خواربار در کشورهای شمال آفریقا دستمایه ای شد برای اعتراض ای خیابانی و ست کم در تونس منجر به انقلاب مردمی شد.