خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پایان اروپای دموکرات؟

نظرها
پایان اروپای دموکرات؟
اندازه متن Aa Aa

دیپلماسی منفعل، این تنها توصیفی است که می توان از سیاست کشورهای اروپایی دربرابر جنبشهای مردمی اخیر در تونس و مصر بیان کرد. اروپا خیلی دیرتر از مردم منطقه فریاد آزادی خواهی مصریها و تونسی ها را شنید. از سوی دیگر زین العابدین بن علی و حسنی مبارک در تمام سالهای اخیر تا بن دندان تحت حمایت اروپا بوده اند تا آنجا که نیکولا سارکوزی رییس جمهوری فرانسه طرحی را تحت عنوان اتحاد برای مدیترانه به اجرا گذاشت که یکی از اصلی ترین پایه های اتحاد مصر مبارک بود و تونس بن علی.

اینها در حالی است که کانار آنشنه روزنامه منتقد دولت چاپ پاریس افشاگری جدیدی را درباره نخست وزیر فرانسوا فیون کرده است. به گفته این روزنامه آقای فیون در تعطیلات سال نوی میلادی در یک سفر غیر رسمی میهمان حسنی مبارک بوده است.

از سوی دیگر میشل آلیو ماری وزیر خارجه و یکی از بازوهای اصلی دولت آقای سارکوزی نه تنها در روزهای آغازین جنبش تونس خواستار کمک به سرکوبهای حکومت بن علی شد بلکه در روزهای اخیر روزنامه ها خبر از سفرهای شخصی خانم آلیو ماری با جت خصوصی یکی از سرمایه داران نزدیک به بن علی دیکتاتور پیشین تونس می دهد. در این باره او برای ادای توضیحاتی در مجلس حاضر شد که البته توضیحات او مخالفان دولت را قانع نکرد. شاید این اتفاقات بیش از پیش نافی نقش حمایتی فرانسه و اروپا از دموکراسی، به عنوان پایه گذاران یکی از مهم ترین دستاوردهای بشر امروز است. آن گونه که در دهه های قبل شاهد بودیم. به یاد بیاوریم که نیکولا سارکوزی رییس جمهوری کشوری که آن را نماد دموکراسی نامیده اند روزی گفت:

“می خواهم که در سراسر دنیا تمام ملتهای سرکوب شده، زنان و زندانیان زیر شکنجه، و همه و همه بدانند که در دنیا کشوری هست که همیشه از انها حمایت می کند: فرانسه”