خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

الجزایر:آرامش پیش از طوفان

نظرها
الجزایر:آرامش پیش از طوفان
اندازه متن Aa Aa

دگرگونی های مصرو پیروزی مخالفان در کشور بر شرایط الجزایر نیز تاثیر گذاشته است. روز شنبه قرار است در این کشور مخالفان عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر، مردم را به راهپیمایی فرا خوانده اند. اکنون در الجزایر آرامش پیش از طوفان حاکم است. کارگران برای شرکت در راهپیمایی و نشان دادن نارضایتی عمیق خود از حاکمان کشور آماده می شوند.

سلیم مشری از اعضای اتحادیه کارگری در الجزایر، درباره تظاهرات پیش رو در روز شنبه می گوید:“ما خواهان پایان فساد مالی در تجارت الجزایر و تشکیل اتحادیه های قدرتمند صنفی و تکثر گرایی هستیم.”

نیروهای امنیتی الجزایر در الجزیره، پایتخت این کشور تظاهرات خودجوش در این شهر را در واکنش به دگرگونی های مصر سرکوب کردند. سعید سعدی دبیرکل حزب اپوزوسیون” همبستگی برای فرهنگ و دموکراسی” در الجزایر درباره تظاهرات روز شنبه می گوید:“ما مسئولیت خود را جدی می گیریم و در شهرهای گوناگون برای تظاهرات آماده می شویم. دولت ادعا کرده بود که اگر نباشد بنیادگرایی و آشوب کشور را فرا می گیرد، اما با این وضع با وجود حکومت کنونی هم حاکم است.”

به گفته مقام های الجزایری، روز شنبه در شهر الجزیره بیش از 30 هزار نیروی امنیتی برای جلوگیری از آشوب خیابانی بسیج شده اند.