خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراضات پراکنده در پایتخت الجزایر

نظرها
اعتراضات پراکنده در پایتخت الجزایر
اندازه متن Aa Aa

الجزایر بزرگترین کشور جهان عرب، روز شنبه شاهد اعتراض های پراکنده درالجزیره پایتخت خود بود. نیروهای نظامی چنان حضوری در خیابانها داشتند که با وجود استقبال مخالفان حکومتی، بسیاری از معترضان نتوانستنند مجالی برای گردهمایی گسترده پیداکنند. دولت تمام راههای دسترسی به پایتخت را بست .
 
یحیی عبدالنور، رییس افتخاری لیگ حقوق بشر در الجزایرمی گوید:
“به خانه هایمان نمی رویم تا روزی که رژیم سرنگون شود. ما خواستار حکومت مردم بر مردم هستیم.”
 
پلیس تعداد تظاهر کنندگان را 250 نفر اعلام کرده در حالیکه سخن گوی مجمع فرهنگ و دمکراسی، یکی از گروههای مخالف، می گوید بین 7 تا 10 هزار نفر در سراسر کشور به خیابانها آمده اند. تعدادی نیزدستگیر وبسرعت آزاد شده اند.
 
سعید سعدی شهروند الجزایری مشکل اصلی را نظا م حاکم می داند. او می گوید تنها راه حل تغییر رژیم کنونی است. تغییری که با آرامش الجزایر را وارد مرحله جدیدی میکند.
 
اما حاکمیت می گوید برای حفظ امنیت عمومی از برگزاری تظاهرات جلوگیری کرده است. بهانه ای که شاید از نظر عده ای که ترورهای کور کورانه دهه 80 و 90 میلادی را بیاد دارند موجه جلوه کند. اما مخالفان می گیوند 10 سال از آن دوران می گذرد و مردم خواستار اعتراضات مسالمت آمیز هستنند.
 
در روزی که تعداد نیروهای امنیتی دست کم 30 هزار نفر از تعداد معترضان بیشتر بود، حضور حداقلی مخالفان در میدان اول مه، نوید روزهای سختی را برای حاکمیت می دهد.