خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نظرات مردم مصر درباره آینده سیاسی این کشور

نظرات مردم مصر درباره آینده سیاسی این کشور
اندازه متن Aa Aa

یکی از اولویت های مصر در دوران پس ازحسنی مبارک، بازگشت نظم و امنیت به این کشور باستانی است. نیروهای ارتش در خیابان ها و مقابل ساختمان ها و مراکز حساس مستقرهستند.

ذکریا عبدل عزیز رئیس پیشین باشگاه قضات مصر می گوید:“من بر این باورم که باید کل مقامات نظام را مورد محاکمه قرار داد تا در آینده شاهد آنچه گذشت، نباشیم.”

یکی از رهبران جنبش می گوید:“هدف ما آگاه سازی جوانان است. آنها باید قانون اساسی را بشناسند تا بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند.”

یک زن مصری می گوید:“حسنی مبارک 70 میلیارد دلار را با خود برد، اما ما در عوض مصر را پس گرفتیم. مهم نیست که چقدر در این میدان باقی بمانیم، یک روز، یک ماه یا یکسال، اما تمام نمادهای فساد را محاکمه خواهیم کرد و تمام پولهایی را که دزدیده اند، پس خواهیم گرفت.”

یک شهروند مصری هم شعری با مضمون وطن، زندگی و آزادی می خواند.

در جریان نا آرامی های چند هفته اخیر آسیب های فراوانی به اموال و ساختمان های دولتی در مصر وارد آمد.

محمد عبدل عظیم خبرنگار یورو نیوز در قاهره با نقل تیتر یک روزنامه می گوید:“مردم رژیم را سرنگون کردند واین به معنی زلزله پر قدرتی است که فضای سیاسی آرام مصر را دستخوش تکان های شدید کرد. سوالی که هم اکنون مطرح می شود اینست که نقش ارتش و اخوان المسلمین در آینده سیاسی مصر چه خواهد بود؟”