خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حکومت 32 ساله عبدالله صالح در معرض تهدید مخالفان

نظرها
حکومت 32 ساله عبدالله صالح در معرض تهدید مخالفان
اندازه متن Aa Aa

انقلاب مصر هم چون ویروسی خطرناک، دست کم برای دولتها در حال رشد و تکثیر در خاورمیانه است. ندای آزادی خواهی مصریان این بار به صنعا پایتخت یمن رسیده است.

دست کم 2000 تن از مخالفان دولت روز شنبه به خیابانها آمدند و بدون کوچکترین دخالت نیروهای مسلح مورد حمله نیروهای طرفدار حکومت قرار گرفتند. حامیان عبدالله صالح رییس جمهور یمن با چوب و چماق به جان معترضان افتادنند. معترضان خواستار بر کناری عبدالله صالح بعد از 32 سال حکومت داری هستند.

هر چند که عبدالله صالح قول واگذاری قدرت و تشکیل دولت اتحاد ملی تا سال 2013 میلادی را داده است، اما یمنی ها متاثر از معترضان مصری خواستار سرنگونی فوری دولت عبدالله صالح شده اند. نقطه آغازین تظاهرات روز شنبه گردهمایی 300 نفری دانشجویان دانشگاه صنعا بود، اما تب آتشین دانشجویان به مردم حاضرسرایت کرد وسرانجام دو هزار نقر با شعار دمکراسی به خیابان آمدند.