خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دولت کوبا دو زندانی سیاسی را از زندان بیرون کرد

نظرها
دولت کوبا دو زندانی سیاسی را از زندان بیرون کرد
اندازه متن Aa Aa

روز شنبه، دولت کوبا دو زندانی سیاسی را از زندان آزاد کرد. این دو اعلام کرده اند که این آزادی علیرغم میل باطنیشان بوده است و آنها به نشانه همبستگی با سایر زندانیان سیاسی قصد ترک زندان را نداشته اند.با میانجیگری کلیسای کاتولیک قرار بود 52 زندانی سیاسی از زندان آزاد شوند که تاکنون 46 نفر از این زندانیان آزاد شده اند.

“هکتور ماسدا” یکی از این دو زندانی آزاد شده به خبرنگاران می گوید:“علیرغم میل باطنیم ازاد شدم و قصد ترک زندان را نداشتم.در واقع آنها مرا از زندان بیرون کردند. من به فعالیت هایی که تاکنون انجام داده ام ادامه خواهم داد. من یک روزنامه نگار مستقلم و کاملا مخالف دولت هستم و به این مخالفت نیز ادامه خواهم داد.”

هکتور ماسد ا 68 ساله رهبر یکی از احزاب سیاسی کوباست که از سوی حکومت این کشور غیر قانونی اعلام شده است.