خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

همه پرسی در سویس در مورد نگهداری سلاح در منزل

نظرها
همه پرسی در سویس در مورد نگهداری سلاح در منزل
اندازه متن Aa Aa

در جمهوری فدرال سویس، روز یکشنبه 13 فوریه یک همه پرسی در مورد نگهداری سلاح در منزل برگزار شد.

در سویس 5 درصد نیروی ارتش به صورت حرفه ایست و بقیه بصورت سربازان ذخیره اند که سلاح خود را در منزل نگاه میدارند و به هنگام ضرورت به ارتش می پیوندند. در عین حال خدمت وظیفه برای همه مردان اجباری است.

یک شهروند سویس می گوید: “در دوران ما نگهداری سلاح در منزل ضروری نیست. بخصوص که مردم فشنگ و مهمات سلاح را در اختیار ندارند و سلاح بدون استفاده است. نداشتن سلاح در منزل در عین حال از وقوع حوادث نامطلوب پیش گیری می کند.”

اما یک نماینده حزب مردم در سویس می گوید: “من فکر می کنم این سیستم دفاعی بخشی از هویت سویس و نمایانگر دمکراسی آنست. از زمانی که سویس وجود داشته همواره مردم عادی سلاح خود را در منزل داشته اند و در زمان لازم به عنوان ارتش انجام وظیفه کرده اند.”

نتیجه این همه پرسی تعیین خواهد کرد که آیا نگهداری سلاح سربازان ذخیره در منزل ادامه خواهد یافت یا نه. آخرین نظر سنجی ها نشان می دهد که احتمالا طرفداران حفظ سلاح در منزل با اکثریت کمی در همه پرسی پیروز شوند. تخمین زده می شود در سویس بین 2 تا 3 میلیون تفنگ در اختیار مردم است.