محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تولید دریچه های قلبی زنده برای نوزادان

تولید دریچه های قلبی زنده برای نوزادان
نگارش از Euronews

زلتیس، نام پروژه توسعه فن آوری دریچه های طبیعی قلب برای نوزادان در بیمارستان دانشگاه زوریخ است. هدف این پروژه تحقیقی تولید

دریچه های قلبی زنده از سلول های بدن بیماران قلبی است.

زیمون هورشتروپ، استاد مرکز پژوهش های پزشکی ترمیمی در دانشگاه زوریخ است. او در آستانه دستیابی به یک موفقیت پزشکی برای تولید دریچه های جایگزین قلب قرار دارد که همراه با سلول های بدن بیماران رشد می کنند. این دریچه های قلبی را نوزادانی با نارسایی های قلبی مادرزادی دریافت خواهند کرد.

او درباره پژوهش های خود می گوید: “ما در گام نخست می خواهیم دریچه هایی

از سلول های بدن نوزادان دارای نارسایی قلبی تولید کنیم. برای این کار ما سلول های قلب نوزاد را روی قالبی به شکل دریچه قلب قرار می دهیم. با رشد این سلول ها دریچه قلبی جدیدی با سلول های زنده به وجود می آید.”

یک درصد نوزادان هنگام تولد گرفتار نارسایی های قلبی هستند و نیاز به عمل جراحی قلب باز دارند. اما نوآوری پزشکی هورشتروپ آنها را از این نوع جراحی بی نیاز می کند.

در روش کاری او می توان از طریق یکی از دهلیزهای قلب، دریچه جدید را وارد مجرای قلبی کرد و دریچه نارس یا آسیب دیده را از آن خارج کرد.

پروفسور هورشتروپ، شرکتی برای توسعه فن آوری پزشکی تأسیس کرده است. عرصه فعالیت او یعنی مهندسی بافت ها رشته ای جدید است که عرضه محصولات آن به بازار کاری پیچیده و دشوار است.

یورگ اشتبلر، مدیر پروژه زلتیس درباره آن می گوید: “تولید بیشتر دریچه هایی از سلول های بدن فرد بیمار هنوز تثبیت نشده و نیاز به همکاری بیشتر با مراجع رسمی وجود دارد تا ضریب اطمینان و تأثیر این محصول را بیشتر ارزیابی کنیم.”

زلتیس یکی از پروژه های مهم در اروپا برای توسعه فن آوری دریچه های طبیعی قلب است.

به گفته هورشتروپ، این پروژه همکاران دیگری در آلمان و هلند برای توسعه بیشتر

دارد. آنها مواد پلیمری لازم و اصول علمی کافی برای این کار را در اختیار دارند. به نظر او تنها با چنین امکاناتی است که می توان به سرعت برای توسعه این فن آوری پیش رفت.

شاید در سال 2014 نخستین بیماران این نوع دریچه های ساخته شده از سلول های بدن را دریافت کنند.

هورشتروپ درباره پروژه زلتیس می گوید: “البته من از کار روی این فن آوری بسیار خوشحال هستم. حالا پس از مرحله طولانی آزمایش کلینیکی وارد مرحله کاربرد عملی شده ایم تا از این فن آوری برای جراحی قلب کودکان استفاده کنیم.”

http://ec.europa.eu/research/health/pdf/event01/ih-2010-simon-p-hoerstrup.pdf

http://www.xeltis.com/