خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جزئیات سوء قصد به ایمن نور از زبان خودش

نظرها
جزئیات سوء قصد به ایمن نور از زبان خودش
اندازه متن Aa Aa

ایمن نور، رهبر حزب فردا و از مخالفان دولت سابق مصر از سوء قصدی که به او شد می گوید:
 
«به من در شهر اقصر حمله شد. ما به سمت مقر مرکزی پلیس در حرکت بودیم. سه مامور امنیتی بیرون آمدند. یکی از آنها با چاقویی در دست به سرعت به طرف من آمد و قصد داشت من را زخمی کند.
 
مردمی که در خیابان بودند جلوی آنها را گرفتند. دقایقی بعد یک ماشین نظامی رسید و ماموران داخل آن سعی کردند که مهاجمان و کسانی را که سعی می کردند از من محافظت کنند از هم جدا کنند.
 
به نظر من مهاجمان از اعضای ستون پنجم نفوذی در نیروهای امنیتی بودند که از روز 28 ژانویه فعالیت می کردند. کسانی که مسئول غارتها و آشوبها بودند. این یک حمله علیه شخص من نبود.
این اتفاق یک کمی عجیب است و همچنین غیرقابل توجیه. من واقعا نمی فهمم چرا این اتفاق افتاد.»