خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مشاور موسوی از تظاهرات 25 بهمن می گوید

Access to the comments نظرها
مشاور موسوی از تظاهرات 25 بهمن می گوید
اندازه متن Aa Aa

اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی وی درباره امکان حضور آقایان موسوی و کروبی در تظاهرات روز دوشنبه 25 بهمن به یورو نیوز فارسی می گوید:

“دو ساعت پیش، اقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد تمایل به حضور در خیابان داشتند اما (نیروهای امنیتی) مانع از این امر شدند. سوییچ ماشی آقای موسوی را از نیورهای محافظ او گرفتند. آقای موسوی توانایی خروج از خانه را نداشته و درعین حال ماشین بزرگی در مقابل خانه آقای موسوی پارک کرده اند تا کسی نتواند از آن عبور کند.”

درپاسخ به اینکه راهپیمایی برای حمایت مردم تونس و مصر بهانه ای است برای یک تظاهرات دیگر، آقای امیرارجمند گفت:

“هیچ بهانه ای نبوده است. ما فراخوانی داده ایم برای حمایت از جنبش های آزادیخواهانه در منطقه. اگر که دولت ایران فکر می کند که وضعیت مردم ایران هم بمانند وضعیت مردم تونس و مصر است، این مساله دیگری است ولی درخواست ما بر اساس یک حرکت صادقانه درحمایت از مردم منطقه بوده و ما هم خواستار دموکراسی و آزادی برای مردم ایران هستیم.”