خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اروپا ناتوان در مقابل موج مهاجران غیر قانونی تونسی

نظرها
اروپا ناتوان در مقابل موج مهاجران غیر قانونی تونسی
اندازه متن Aa Aa

آزانس اتحادیه اروپا در امور نظارت بر مرزها، موسوم به فرونتکس، اعلام کرده که به دولت ایتالیا در مقابل موج مهاجران تونسی که به جزیره لامپدوزا در این کشور پناهنده شده اند، کمک خواهد کرد.

این در حالی است که این آزانس بدون حمایت دولتهای اروپایی قادر به انجام این کار نیست.

ایلکا لتینن، مدیر آژانس مذکور با تاکید بر حل این مشکل افزود که تمام دولتهای اروپایی و دست اندرکاران باید راهبرد مشترکی را برای مقابله با این مشکل اتخاذ کنند.

او همچنین تاکید کرد که کنترل مرزها بخشی از راه حل و نه کل راه حل است.

این در حالی است که دولت ایتالیا اتحادیه اروپا را متهم به عجز و ناتوانی در کمک به این کشور برای مقابله با موج جدید مهاجران غیر قانونی تونسی کرده است.

به گزارش خبرگزاریها، هفته گذشته در فاصله 5 روز 5000 مهاجر غیر قانونی تونسی وارد جزیره لامپدوزا در ایتالیا شده اند که 3000 تن از آنها به مراکز نگهداری منتقل شده اند.