خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

احتمال شکست حزب حاکم آنگلا مرکل در انتخابات هامبورگ

نظرها
احتمال شکست حزب حاکم آنگلا مرکل در انتخابات هامبورگ
اندازه متن Aa Aa

انتخابات ایالتی هامبورگ در آلمان برگزار شد. انتظار می رود حزب دموکرات مسیحی آنگلا مرکل در این ایالت از سوسیال دموکراتها به سختی شکست بخورد.

شکستی که به قیمت از دست دادن بیشتر کنترل مجلس علیای این کشور برای حزب دست راستی حاکم تمام خواهد شد.

اولاف شولز، رهبر حزب سوسیال دموکرات در هامبورگ با ابراز خوشبینی نسبت به این انتخابات از شهروندان خواسته با حضور گسترده پای صندوقهای رای پیروزی او را پررنگ تر کنند.

بر اساس نظرسنجیها حزب کریستوف آلهاوس، وزیر امور داخلی هامبورگ از حزب دموکرات مسیحی برنده فقط 25 درصد آرا خواهد شد. بسیاری او را مقصر کاهش محبوبیت این حزب در هامبورگ می دانند. کریستوف آلهاوس کمتر از یک سال قبل جانشین وزیر امور داخلی سابق هامبورگ شد .

ده سال قبل دموکرات مسیحی ها توانستند در هامبورگ که بیش از چهل سال در دست سوسیال دموکراتها بوده است پیروز شوند.

شکست حزب آنگلا مرکل در هامبورگ می تواند سرآغازی برای نتایج بد در انتخابات پیش روی امسال در شش ایالت دیگر آلمان باشد.