خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سقوط صنعت جهانگردی مصر

نظرها
سقوط صنعت جهانگردی مصر
اندازه متن Aa Aa

اهرام ثلاثه مصر یکی از عجایب هفتگانه جهان است. سه اهرام مرموز و اعجاب آور مصر در “جیزه” مکه جهانگردی جهانیان بوده است، اما اکنون بار دیگر سکوت و آرامش بر آرامگاه فراعنه سایه افکنده است.

همه روزه در این میدان مقابل اهرام، هزاران جهانگرد گرد می آمدند. امروز بجز چند صد مصری ، کس دیگری نمی بینید. این نشان می دهد صنعت توریسم در مصر در بحران است.

توریسم یازده درصد عایدات سالیانه مصر را تامین کرده و نخستین منبع ازر خارجی برای کشور است. دو میلیون مصری از عایدات توریسم زندگی می کنند. از هر ده شغل، یک شغل به صنعت توریسم مربوط می شود. یک شتربان مصری می گوید:

“ اوضاع بدی است. کار نیست. درآمدم آنقدر کم است که نمی توانم شترهایم را سیر کنم. تمام هزاروپانصد خانواده ای که اینجا هستند با مشکلات فراوان روبرو خواهند شد.”

در سال گذشته، پانزده میلیون توریست از مصر دیدار کردند. مغازه های یادگاری فروشی که اکنون خالی است، از قبل آنها فروش می کرد.

در قلب قاهره در ساحل نیل هم اوضاع به همین منوال است. هتلها، رستورانها و کافه ها خالی از جهانگرد است. این برای مقامات جدید مصر مشکلی عمده است. رئیس اداره جهانگردی مصر می گوید:

“ما روزانه میان 25 تا 27 میلیون دلار از دست می دهیم. اگر این را به ماه حساب کنید، می بینید چه ضرر هنگفتی است. تنها پنج تا ده درصد از ظرفیت هتلها پر است.

یکماه پیش، هفتاد و پنج درصد اتاقهای هنلهای شرم الشیخ پر بودند، اما درروز یازدهم ژانویه که پرزیدنت مبارک کناره گیری کرد، حال حاضر تنها یازده درصدشان اشغال بود.

در محل اهرام ثلاثه، تنها جهانگردان مصری دیده می شوند. پروازهای ارزان، جهانگردان را به نقاط دیگری می برند.