خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رای دهندگان ایرلندی از دولت انتقام می‌گیرند

نظرها
رای دهندگان ایرلندی از دولت انتقام می‌گیرند
اندازه متن Aa Aa

شهروندان ایرلندی برای انتقام از حزب فینافل به دلیل بحران اقتصادی که به آنها تحمیل شد مصمم به نظر می رسند و قصد دارند بزرگترین شکست تاریخ نود ساله ایرلند را به این حزب تحمیل کنند.

نظرسنجیها نشان می دهند حزب فیناگل خواهد توانست با به دست آوردن اکثریت مطلق پارلمان به تنهایی دولت تشکیل بدهد.

انتخابات پارلمانی ایرلند بیش از هرچیز دیگری تحت تاثیر بحران اقتصادی و ورشکستگی بسیاری از صنایع بزرگ این کشور است. بحرانی که اواخر سال گذشته دولت را مجبور به پذیرش قرض 85 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا کرد.

سالها قبل بسیاری از جوانان ایرلندی با ترک روستاها و مزارع و با ورود به شهرها ایرلند را به یکی از موفق ترین اقتصادهای اروپا تبدیل کردند. در پی سقوط صنعت ساختمان که بیش از یک چهارم اقتصاد ایرلند را تشکیل می داد به نظر می رسد زمان بازگشت کارگران به این مزارع و دامداریها فرا رسید است.