خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طرابلس آخرین سنگر قذافی

نظرها
طرابلس آخرین سنگر قذافی
اندازه متن Aa Aa

طرابلس پایتخت لیبی دیگر از کنترل همه خارج شده است.

فیلمهای ارسالی نشان می دهد که مخالفان سلاح گرم در دست دارند. کلنل قذافی رهبر لیبی روز جمعه گفته است که به “حامیانم تا آنجا که امکان دارد سلاح می دهم تا هر مخالفی را از پیش رو بردارند.”

طبق آخرین آمارهای سازمان ملل در ده روز گذشته بیشتر از 1000 شهروند لیبیایی توسط نیرهای دولتی کشته شده اند. .هزار نفر در 10 روز به عبارتی روزی صد کشته. با این حال معمر قذافی در تلویزیون دولتی روز جمعه شکار مخالفان را کاری مقدس ومردمی می داند. او می گوید باید لیبی تبدیل به جرقه ای ازآتش شود، آتشی که تمام مخالفان را بسوزاند و به هوا ببرد .

سیف الاسلام یکی از پسران رهبر لیبی می گوید آمارمنتشره شده سازمان ملل درباره کشته شده ها کذب محض است.