خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یمن، روز خشم مخالفان رئیس جمهوری

نظرها
یمن، روز خشم مخالفان رئیس جمهوری
اندازه متن Aa Aa

روز سه شنبه، دهها هزار تن در صنعا و دیگر شهرهای یمن در اعتراض به رئیس حمهوری این کشور و بزرگداشت کشته شدگان اعتراضات اخیر به خیابانها ریختند.

مخالفان علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری 68 ساله یمن، پیش از این روز سه شنبه را به نام “روز خشم” نامگذاری کرده و مردم را به شرکت در اعتراضات فراخوانده بودند.

یکی از تظاهرکنندگان امروز در صنعا گفت:” سوگند می خوریم که از هیچ چیزی هراس نداریم؛ هرچه قدر که رئیس جمهور بکشد، زندانی و یا شکنجه کند. ما شهید می شویم و به بهشت خواهیم رفت و او به جهنم. الله اکبر. این رئیس جمهور و حکومتش سقوط می کند.”

در همین حال، علی عبدالله صالح که از 32 سال گذشته تاکنون ریاست جمهوری کشور را برعهده دارد، در دانشکده پزشکی دانشگاه صنعا سخنرانی کرد. او ضمن متهم کردن آمریکا و اسرائیل به عنوان عاملان ناآرامی های اخیر دنیای عرب گفت: “ تل آویو، کانون عملیات توطئه برای راه اندازی ناآرامیها در دنیای عرب است. تظاهرکنندگان تنها مجری هستند و عمل می کنند به آنچه آنها می گویند. هسته عملیاتی در تل آویو قرار داد و از طریق کاخ سفید هدایت می شود.”

از سوی دیگر، هزاران تن از طرفداران رئیس جمهوری یمن با تجمع در خیابانهای پیاتخت یمن به حمایت از او پرداختند.