خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

درگیری میان مسلمانان سنی و شیعه در بحرین

نظرها
درگیری میان مسلمانان سنی و شیعه در بحرین
اندازه متن Aa Aa

تعدادی از مسلمانان شیعه و سنی مذهب بحرین روز پنجشنبه بایکدیگر درگیر شدند.

این درگیری اولین مواجهه بین این دو گروه مذهبی از آغاز تظاهرات بزرگ ضد حکومتی در این کشور است که از دو هفته پیش شکل گرفته است.

به گفته شاهدان عینی بیش از صد نفر در این درگیری شرکت داشته و جوانان با میله و باتوم به یکدیگر حمله کردند.

در حال حاضرهفتاد درصد از جمعیت بحرین شیعه مذهب هستند اما قدرت در این کشور به طور سنتی و از دویست سال پیش به این سو در اختیار سلسله های مختلف پادشاهی سنی مذهب بوده است.

شیعیان بحرین نسبت به اعمال تبعیض علیه خود در زمینه برخورداری از فرصت های شغلی و سایر حقوق شهروندی اعتراض دارند.