خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اصل 75 قانون اساسی مصر، مانعی برای مشارکت برابر زنان

نظرها
اصل 75 قانون اساسی مصر، مانعی برای مشارکت برابر زنان
اندازه متن Aa Aa

میدان تحریر قاهره و 18 روزی که مصر را لرزاند. مردم مصر حتی لحظه ای این میدان را خالی نکردند. سنگری که دژ مقاومت آنها بود تا زمانیکه حسنی مبارک کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد. و در این میان زنان مصری، یک چهارم جمعیت این کشور 80 میلیونی، پا به پا و شانه به شانه مردان، روزانه شعله این جنبش را زنده نگاه داشتند. در کشوری که تبعیض و بی عدالتی جنسی تا اعماق آن ریشه دارد. میدان تحریر، امروز سنگری برای مطالبات زنان است.

زن ها همچون مردان مورد تبعیض و اختناق رزیم گذشته بودند. اما قوانین تبعیض آمیز، ظلم مضاعف به زنان بوده است. در میدان تحریر آن ها برای برخورداری از حق برابر با مردان جنگیدند.

یکی از زنان جوان شرکت کننده در تظاهراتی که منجر به سرنگونی مبارک شد می گوید: “از برگزاری این تظاهرات خوشحالم. احساسم این است که همه ما مصری هستیم و برابر، نه مسلمان نه مسیحی، نه زن نه مرد فرقی ندارد، همه مصری هستیم.”

اما با تمام شدن تظاهرات و کناره گیری مبارک، زنان از صحنه سیاسی مصر غایب شده اند. یکی از مهمترین کمیته های تازه شکل گرفته، کمیته پیش نویس قانون اساسی منحصرا و تماما از مردان تشکیل شده است. این کمیته، پیش نویس قانون اساسی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

یکی از اصول جدید و پیشنهادی این کمیته یعنی اصل 75 می گوید:

“رییس جمهور مصر از پدر و مادر مصری (مصری الااصل) است و نمی تواند با زن تبعه خارجی ازدواج کند.”

اما این اصل با اعتراض بسیاری از زنان و فعالان حقوق زنان مواجه شده است. ائتلافی مرکب از 60 گروه و انجمن با مخالفت با این اصل ، خواستار بازنویسی و تغییر آن هستند. زیرا به نظر آنان این اصلی تبعیض آمیز علیه زنان و مانع نامزدی آنان برا ی انتخابات راسیت جمهوری است.

گرچه جنبشی که به سرنگونی دولت مبارک منتهی شد زنان را به حقوق خود آگاه تر کرده است، اما نادیده گرفتن حقوق آنان در فرآیند اصلاح قانون اساسی ، تهدیدی جدی علیه حقوق برابر آنها با مردان است .

> ضرورت مشارکت زنان درفرایند اصلاح قانون اساسی مصر