خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بانکهای اروپایی "تست استرس" می دهند

نظرها
بانکهای اروپایی "تست استرس" می دهند
اندازه متن Aa Aa

نهاد بانکداری اتحادیه اروپا، ناظر برسیستم بانکداری در کشورهای عضو، در حال انجام “تست فشار” برروی 88 بانک این منطقه است.

با انجام این تست در این بانکها که 65 درصد دارایی کل اروپا را دراختیار دارند، میزان مقاومت و آمادگی شان در مقابله با بحران مالی در آینده محک زد می شود.

تست استرس به منظور ارزیابی توانایی بانکها برای مقابله با بحران های اقتصادی احتمالی انجام می شود تا به بازارهای مالی جهان نسبت به توانایی بانکها در مواجه با رکود اقتصادی احتمالی آینده اطمینان دهد.