خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نمایشگاه سبیت میزبان تازه ترین فناوریهای صنعت الکترونیک

نظرها
نمایشگاه سبیت میزبان تازه ترین فناوریهای صنعت الکترونیک
اندازه متن Aa Aa

شهرهانوور آلمان از دوازدهم تا شانزدهم اسفند ماه میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاههای صنایع الکترونیک بود. بیشتر از 4200 شرکت از 70 کشور جهان در این نمایشگاه حضور یافتند. ترکیه یکی از شرکای اصلی آلمانی ها در برگزاری این نمایشگاه بود.