خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

روز جهانی زن در اردوگاه پناهندگان شوشه

نظرها
روز جهانی زن در اردوگاه پناهندگان شوشه
اندازه متن Aa Aa

روز جهانی زن در میان زنان ساکن در اردوگاه شوشه در منطقه مرزی لیبی و تونس چه مفهومی دارد؟
پاسخ این است : آنها حتی تا به حال نام این روز را هم نشنیده اند. برای زنان این اردوگاه که بیشتر سودانی و سومالیایی هستند، مهمتر از بزرگداشت این روز، یافتن سرپناهی برای خود و خانواده شان است.
  
این روز در اردوگاه پناهندگان شوشه، روزی چون روزهای دیگر است. روزهایی که بدون کوچکترین تفاوت سپری می شوند. در لیبی این زنان همه چیز را باخته اند از جمله میل بزرگداشت این روز مشهور را. برای آنان این بزرگداشت در میان نا امیدی و غمی که دارند بی معناست.