خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصویب طرح اصلاحات قضایی ایتالیا در دولت

نظرها
تصویب طرح اصلاحات قضایی ایتالیا در دولت
اندازه متن Aa Aa

دولت ایتالیا روز پنجشنبه طرح اصلاحات قضایی این کشور را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، اختیارات قضات در برخی موارد محدود شده و تحت مقررات نظام مسئولیت مدنی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، قضات ایتالیایی از این پس در برابر اشتباهات قضایی مسئول و مجبور به پرداخت خسارت به زیان دیدگان خواهند بود.

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، پس از جلسه کابینه در مورد این طرح گفت: “این اصلاحات در سال 1994 همان زمان که من وارد سیاست شدم هم مطرح شد. همان زمان به هم حزبی هایم گفتم تا وقتی این اصلاحات انجام نشود صحنه سیاست را ترک نمی کنم.”

این طرح دولت به صورت لایحه به پارلمان ارائه می شود و با توجه به اینکه اکثریت پارلمان در اختیار نمایندگان آقای برلوسکونی است، انتظار می رود با اندکی تغییرات تصویب شود.

بر اساس این طرح همچنین اختیارات قضات برای تحقیق در مورد جرایم محدود می شود و قضات می توانند تنها در مورد جرایمی تحقیق کنند که در قانون آمده است.

در بخش دیگری از این مصوبه نهاد متولی استخدام دادستان از سازمان قضات جدا شده و آزمون ورودی این دو نهاد نیز جداگانه برگزار خواهد شد.

این اصلاحات در حالی انجام می شود که آقای برلوسکونی در چندین پرونده در دادگاه میلان تحت تعقیب قضایی است.