محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تولید ورقه های بسته بندی غذا از آب پنیر

تولید ورقه های بسته بندی غذا از آب پنیر
نگارش از Euronews

پژوهشگران اروپایی در اسپانیا با استفاده از پروتین موجود در آب پنیر، نوعی محصول بیو پلاستیک ساختند که از آن برای بسته بندی و پوشاندن محصولات غذایی استفاده می شود.محصولی که ضایعات بسته بندی محصولات غذایی را قابل بازیافت خواهد کرد. این پلاستیک جدید در طبیعت قابل تجزیه است

کارخانه های پنیردر اروپا، سالانه پنجاه میلیون تن آب پنیر تولید می کنند. درصدی از این محصول، از جمله برای تولید پروتین های بدن سازی مورد استفاده قرار می گیرد اما در حدود چهل در صد آن به دورریخته می شود.

دست اندرکاران این طرح که با حمایت اتحادیه اروپا و با همیاری انجمن تولید کنندگان جزء در ایالت کاتالونیای اسپانیا در جریان است، بر آن شدند که ضایعات را بازیافت کنند و در نتیجه محصولی تولید کردند که در نوع خود بی نظیراست.

آب پنیر بعد از جمع آوری از کارخانه های پنیر، تصفیه شده و در لایه های نازک خشک می شود. با بدست آمدن پروتین خالص ، یک لایه از آن روی ورقه نازک پلاستیک کشیده می شود. به این ترتیب این ورقه چند لایه هم در برابر نفوذ اکسیژن مقاوم است هم براحتی بازیافت است.

ظرف دو سال آینده این محصول در ابعاد صنعتی و تولید انبوه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

www.wheylayer.eu