خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگو با یک شاهد عینی در ژاپن

نظرها
گفتگو با یک شاهد عینی در ژاپن
اندازه متن Aa Aa

در پی وقوع شدیدترین زلزله تاریخ ژاپن با الکساندر بارتولو یکی از شاهدان عینی در توکیو تماس گرفتیم. او با تلفن به ما گفت چگونه لحظه وقوع زلزه 8.9 ریشتری را تاب آورده است.  
 
 
در زمان وقوع زلزله من در دفتر کارم بود. در طبقه دهم  یک برج بلند مرتبه که ناگهان ساختمان شروع به لرزیدن کرد، ولی مثل همیشه فکر کردیم که از همان لرزه های معمولی است. مثل همانی که ماه گذشته آن را تجربه کرده بودیم. ما هم بی تفاوت بودیم که ناگهان شدت تکانها چند برابر شد. اسباب و اثایه دفتر شروع کرد به تکان خوردن. تمام  کتابها و پرونده ها به پایین افتاند و تمام وسایلی که روی میز بودند شروع کردند به لرزیدن.
 
بقیه همکاران به سرعت شروع کردند به حفاظت مانیتورها. تا این که چند ثانیه بعد تکانها پایان یافت .
 
وحشتناک بود. اولین بار بود که توکیو به این شدت می لرزید، دست کم من هرگز چنین چیزی را ندیده بودم .
 
تکانها و لرزه ها به حدی بود که در یک لحظه فکر کردم که ساختمان در حال نابود شدن است. به نوعی انگارساختمان از یک طرف به طرف دیگر می پرید.
 
وقتی در طبقه دهم هستید مرتب از خودتان می پرسید چطور میتوان 10 طبقه پایین رفت و از این مهلکه رها شد. آیا باید پایین بروم یا خیلی دیر شده است.
 
احساس ناتوانی عجیبی می کنید. قدرت  انتخاب خود را از دست می دهید .