خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگو با عمر مه یر ولبر، ویدئوی کامل

گفتگو با عمر مه یر ولبر، ویدئوی کامل
اندازه متن Aa Aa

نسخه طولانی تر مصاحبه با رهبر ارکستر عمرمه یر ولبر را در اینجا بیابید. او از اولین حضورش در اسکالا و بازتاب کارهای خود با توجه به هویت اسراییلیش می
گوید.