خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مشاهده مواد غذایی آلوده به تششعات هسته ای در تایوان

نظرها
مشاهده مواد غذایی آلوده به تششعات هسته ای در تایوان
اندازه متن Aa Aa

نیروگاه اتمی فوکوشیما دیگر فعالیت نخواهد کرد. پس از زنجیره حوادث فنی این نیروگاه که ژاپن را تا مرز یک فاجعه هسته ای پیش برده، دولت از تعطیلی دایمی آن خبر داده است.

انفجار، آتش سوزی و استفاده از آب دریا برای پایین آوردن دما، چهار رآکتور از شش رآکتور فوکوشیما را نابود کرده است. نگرانی از انتشار تششعات رادیواکتیو که در نمونه هایی از مواد غذایی نیز یافت شده، بالا گرفته است.

پس از مشاهده این تششعات در شیر و اسفناج، دولت ژاپن روز شنبه عرضه تمامی اقلام غذایی تولید مناطق اطراف نیروگاه را ممنوع اعلام کرد.

دولت ژاپن تا شعاع سی کیلومتری در شکار رادیواکتیو است. اما تششعات هسته ای در تایوان هم دیده شده که نگرانی را از گستردگی بیش از انتظار این فاجعه افزایش می دهد.

شهروندانی که به دولت بی اعتماد شده اند، از بیم آلودگی از منطقه گریخته اند.

تششعات یافت شده در تایوان در باقلاهای صادر شده از ژاپن دیده شده است. هرچند خود تششعات تا تایوان نرفته اند، ولی پس از این واقعه، مهار فاجعه درایت بیشتری را از مقامات مسئول ژاپن طلب می کند.