خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چشم انداز تار رهبری علی عبدالله صالح

نظرها
چشم انداز تار رهبری علی عبدالله صالح
اندازه متن Aa Aa

علی عبدالله صالح، سی و دو سال است که رهبری یمن را بر عهده دارد، اما این رهبری تا کی ادامه خواهد داشت؟ وی علیرغم مخالفتهایی که از دو ماه پیش در یمن آغاز شده، همچنان بر اریکه قدرت باقی مانده است.

علی عبدالله صالح زمانی گفت: “حکومت مثل رقص با مار و افعی است”. وی در صدد آن است که علیرغم انزوای سیاسی، با تهدید به اینکه خروج وی موجب شکاف ملی و جنگ داخلی خواهد شد، همچنان زمام قدرت را در دست نگاهدارد. وی می گوید:

“آنانکه داعیه قدرت دارند، باید بدانند که نمی توانند آن را با توسل به زور و کودتا به دست بیاورند. این به جنگ داخلی، جنگی خونین تبدیل خواهد شد.”

شکاف در تاریخ یمن تازگی نداشته است: کودتا در سال 1967 که منجر به یک جنگ داخلی هشت ساله شد و در همان سال، شورش در عدن علیه استعمار بریتانیا که کنترل بندر عدن و خطه ساحلی یمن را در دست گرفته بود. شورشیان بعدا در جنوب یمن مستقر شدند که تحت عنوان جمهوری خلق یمن زیر نفوذ اتحاد شوروی قرار گرفت.

علی عبدالله صالح که در سال 1978 در مقام ریاست جمهوری یمن شمالی قرار گرفت، در سال 1990 دو یمن را متحد کرد.

چه فردی عملگرا، چه حیله گر، علی عبدالله صالح توانست رهبران مذهبی و عشیره ای یمن را با شرکت دادنشان در دولت و دادن اعانه با نظام حاکم آشتی دهد.

دوازده سال پیش، علی عبدلله صالح در نخستین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات بعدی آن که وی را تا سال 2013 در این مقام ابقاء کرده، پیروز شد.

وی، اما، تاثیرات انقلابهای تونس و مصر را بر کشورش پیش بینی نکرده بود. در یمن 35 درصد مردم بیکارند که نیمی از آنان جوانند. منابع نفتی یمن رو به کاهش است، آب کم است و کشور از بابت دیگر منابع در مضیقه. مردم دیگر حکومت علی عبدالله صالح را نمی خواهند.