خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ضربه روحی ناشی از زمین لرزه بر کودکان

نظرها
ضربه روحی ناشی از زمین لرزه بر کودکان
اندازه متن Aa Aa

تاثیر بلند مدت زمین لرزه مرگبار ژاپن بر کودکان آواره بسیار نگران کننده است.

پزشکان معتقدند که بسیاری از این کودکان بر اثر این اتفاق و از دست دادن اعضای خانواده خود ضربه روحی بسیارعمیقی خواهند خورد. این کودکان در حال حاضر در مرکزی مخصوص کودکان نگهداری می شوند.

یکی از پزشکان این مرکر نگهداری می گوید:“تعدادی زیادی از کودکانی که به این محل منتقل شده اند در سنین رشد هستند. در آنها همچنان اثر شوک ناشی از زمین لرزه و خرابی های گسترده را می توان دید.”

در بین 450 هزارخانواده آواره ای که در پناهگاههای عمومی به سر می برند دهها هزار کودک وجود دارد که تعداد زیادی از آنها سرپرستان و خانواده خود را از دست داده و یا گم کرده اند.

پزشکان این مرکز نگهداری از کودکان از این بابت نگرانند که در این مرکز با آنها بدرفتاری شود.

به گفته سرپرستان این مرکز نگهداری کودکانی که در این محل هستند هنگام خواب با مشکلات زیادی مواجه هستند . مدام از خواب می پرند و اغلب خوابهای وحشتناکی درباره حوادثی که شاهد آن بوده اند، می بینند.