خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دولت ایتالیا برای شرکت های خارجی محدودیت ایجاد می کند

نظرها
دولت ایتالیا برای شرکت های خارجی محدودیت ایجاد می کند
اندازه متن Aa Aa

دولت ایتالیا روز چهارشنبه قانون جدیدی را با هدف کاهش امکان خرید شرکتهای ایتالیایی توسط شرکت های خارجی به خصوص در بخش مواد غذایی ، انرژی، صنایع دفاع و ارتباطات تصویب کرد.

بر اساس گزارش مطبوعات ایتالیا، این قانون شرکتهای خارجی را موظف می کند برای خرید سهام شرکتهای ایتالیایی درخواست خود را شصت روز قبل از پیشنهاد خرید برای دولت ایتالیا بفرستند.