خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رتبه اعتباری سی بانک اسپانیایی کاهش یافت

نظرها
رتبه اعتباری سی بانک اسپانیایی کاهش یافت
اندازه متن Aa Aa

موسسه اعتبارسنجی مودی از رتبه اعتباری سی بانک اسپانیایی کاست.

این موسسه افزایش بدهی این بانکها و فشاری را که به دولت تحمیل می کنند، دلیل این کاهش اعتبار اعلام کرده است.

بانک مرکزی اسپانیا بدهی این بانکها را 15 میلیارد یورو اعلام کرده است اما مودی این رقم را بین چهل تا پنجاه میلیارد یورو برآورد می کند.