خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

زندگی در کنار نیروگاه هسته ای

نظرها
زندگی در کنار نیروگاه هسته ای
اندازه متن Aa Aa

من در شهر فاسنهایم هستم، شهری که قدیمی ترین نیروگاه هسته ای فرانسه درآن قرار دارد. این نیروگاه هم اکنون به کانون توجه موافقان و مخالفان انرژی هسته ای تبدیل شده است.

در حالی که بسیاری ازپاکی و ایمنی انرژی هسته ای سخن می گویند، فاجعه اخیر ژاپن، بار دیگر به تردیدها در این مورد دامن زد که جهان در مقابله با یک حادثه هسته ای چقدر آماده است؟

برنامه گزارشگر این هفته، این مسئله را بررسی خواهد کرد.