خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ادامه اعتراضات تونسی ها در جزایر ایتالیا

نظرها
ادامه اعتراضات تونسی ها در جزایر ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

ادامه اعتراضات کشورهای شمال آفریقا در کشورهای جنوبی اروپا و خصوصا جزایرایتالیا مشکل ساز شده است.این اعتراضات اما نه به حکومت دیکتاتوری و عدم وجود دموکراسی و آزادی، بلکه اعتراض مهاجران، به بی آبی و بی غذایی و شرایط دشوار زندگی است.

از آغاز خیزش مردمی در کشورهای شمال آفریقا، 15 هزار مهاجر غیر قانونی که عمدتا اهل تونس هستند برای زندگی بهتر راهی اروپا شده و اغلب به جزیره لامپدوسا در جنوب جزیرۀ سیسیل ایتالیا می رسند.

این جزیره 5 هزار سکنه دارد. با ورود مهاجران، تعداد آنها از بومیان جزیره فزونی یافته و کمبود آب و غذا و مکان تبدیل به مشکل عمده شده است.

مشکل آنقدر جدی است که روبرتو مارونی، وزیر کشور ایتالیا روز جمعه با 80 میلیون یورو کمک مالی و 150 میلیون یورو وام، راهی تونس شد تا کمک مقامات رسمی تونس را بخواهد تا بلکه سیل مهاجران سواحل جزایر سیسلی را نکوبد.