خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اندازه گیری سطح آب دریاها با جهت یاب های شناور

Access to the comments نظرها
اندازه گیری سطح آب دریاها با جهت یاب های شناور
اندازه متن Aa Aa

پژوهشگران دانشگاه تاسمانی در استرالیا می گویند سطح آب دریاها سالانه حدود سه میلی مترافزایش می یابد.

سطح آب دریاها معمولا با ماهواره اندازه گیری می شود. اما جهت یاب های شناور هم می توانند ارتفاع سطح آب را اندازه بگیرند.

در یک پایگاه در جنوب استرالیا و در چارچوب یک برنامه بین المللی اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف جمع آوری و درستی آنها ارزیابی می شود.

دکتر واتسون از دانشگاه تاسمانی می گوید مجموعه این اطلاعات برای فهمیدن تاثیر تغییرات آب و هوایی بر اقیانوس ها اهمیت حیاتی دارد.

اطلاعات جمع آوری شده توسط جهت یاب های های شناور کمک زیادی به کار گروه های بین المللی فضایی کرده است و ضمنا می تواند در شناخت رفتار اقیانوس ها نسبت به تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین مفید باشد.