خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

در دعوی گرجستان علیه روسیه، دیوان بین المللی دادگستری به نفع روسیه رای داد

نظرها
در دعوی گرجستان علیه روسیه، دیوان بین المللی دادگستری به نفع روسیه رای داد
اندازه متن Aa Aa

دیوان بین المللی دادگستری، ارگان اصلی قضایی سازمان ملل متحد، صلاحیت خود را برای رسیدگی به دادخواست گرجستان علیه روسیه رد کرد.

در این دادخواست گرجستان، روسیه را به پاکسازی قومی در جریان جنگ اوستیای جنوبی در مرداد ماه 1387 متهم کرده بود.

در این رای، 10 قاضی از مجموع 16 عضو هیات قضات با استناد به ماده 22 کنوانسیون 1965 “حذف تمام اشکال تبعیض نژادی” دیوان را برای رسیدگی به درخواست گرجستان صالح ندانستند.

بر اساس این ماده، دیوان بین المللی دادگستری زمانی می تواند به تخلف یک کشور از مفاد کنوانسیون رسیدگی کند که تلاش برای توافق از طریق مذاکره به نتیجه نرسیده باشد. بر اساس نظر اکثریت قضات هیچ تلاشی از سوی گرجستان برای مذاکره با روسیه انجام نشده بود.

قاضی اوادا، رییس دیوان بین المللی دادگستری علیه این تصمیم و قاضی الخضاونه رییس سابق مرجع قضایی سازمان ملل متحد به نفع این تصمیم رای دادند.

بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این مرجع قضایی پیش از رسیدگی به ماهیت دعوی، صلاحیت خود را بررسی می کند.

این دیوان 14 عضو دارد که اعضای آن از میان برجسته ترین حقوقدان ها از سراسر جهان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شورای امنیت پیشنهاد می شوند و انتخاب نهایی قضات بر عهده این شورا است. در دعوی گرجستان علیه روسیه، بر اساس بند 2 و 3 ماده 32 اساسنامه دیوان، هر یک از طرفین نیز یک قاضی برای حضور در میان هیات قضات انتصاب کرده بودند.

گرجستان در 21 مرداد سال 1387، تنها پنج روز پس از جنگ اوستیای جنوبی دادخواست خود را به دیوان بین المللی دادگستری ارائه داده بود.