خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نشت آب رادیوآکتیو از رآکتور شماره 2 فوکوشیما مهار شد

Access to the comments نظرها
نشت آب رادیوآکتیو از رآکتور شماره 2 فوکوشیما مهار شد
اندازه متن Aa Aa

بنا به گزارش ها، مهندسان نیروگاه های فوکوشیما موفق شده اند در رآکتور شماره 2 شکافی را که محل نشت آبهای رادیوآکتیو از این رآکتور به دریاست بندند. برای بستن این شکاف از بتن و پلیمرهای جذب کننده رادیواکتیو استفاده شده است.

کارشناسان این اقدام را یک موفقیت بزرگ در جهت مهار نشت مواد رادیواکتیو از رآکتورهای آسیب دیده ارزیابی می کنند.

در عین حال یک سخنگوی شرکت اداره کننده نیروگاه های هسته ای فوکوشیما می گوید: “زمان وقوع سونامی دو نفر از همکاران ما که درحال بازرسی رآکتورها بودند ناپدید شدند و پس از جستجوی مداوم سرانجام روز 31 مارس جسد آنها را در طبقه زیرین ساختمان توربین ها یافتیم.”

تصاویر جدید منشتر شده از مناطق مسکونی رهاشده نزدیک نیروگاه های فوکوشیما، ابعاد فاجعه هسته ای ناشی از زلزله و سونامی اخیر در ژاپن را برجسته می کند.

روز یکشنبه همچنین در توکیو تظاهراتی علیه ادامه استفاده از نیروگا های هسته ای در ژاپن برپاشد. تظاهر کنندگان شعار می دادند: “ما دیگر نیازی به نیروگاه های هسته ای نداریم.”