خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رتبه اعتباری پرتغال در سراشیبی موسسات اعتبار سنجی

نظرها
رتبه اعتباری پرتغال در سراشیبی موسسات اعتبار سنجی
اندازه متن Aa Aa

موسسه اعتبارسنجی مودی رتبه اعتباری پرتغال را به دلیل بدهی های مستقل این کشوریک درجه کاهش داد.

مودی همچنین اعلام کرد، دریافت کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای پرتغال ضروریست.

رتبه اعتباری پرتغال نزد موسسه استاندارد اند پوردو درجه پایین تر از ارزیابی مودی است.