خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وام پرتغال پایانی بر کابوس بحران اقتصادی اروپا

نظرها
وام پرتغال پایانی بر کابوس بحران اقتصادی اروپا
اندازه متن Aa Aa

پرتغال به بحرانهای دامنه دار اقتصادی اروپا پایان می دهد. این نظر بسیاری از اقتصاددانان اروپا پس از پذیرش وام 80 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا از سوی این کشور است.
 
به نظر می رسد نشانه های  این تصمیم نیز در اسپانیای بحران زده پدیدار شده است. روز پنج شنبه بازار بورس این کشور روند صعودی داشه است.
 
دولت سوسیالیست که طی چند ماه گذشته پذیرش وام را برابر با ورشکستگی اقتصادی تلقی می کرد، حالا پس از چند ماه با دریافت کمکهای مالی موافقت کرد اما نگاه افکار عمومی نسبت به این وامها همگون نیست.
 
به گفته یکی از موسسات نظر سنجی پرتغال، 39 درصد از افراد نظرخواهی شده، مخالف پذیرش و 39 درصد، موافق دریافت کمکهای مالی اند.