خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

احیای رقص سنتی کامبوج

Access to the comments نظرها
احیای رقص سنتی کامبوج
اندازه متن Aa Aa

الهه ها ی رقص تمدن آنکور، آسپارا نامیده می شدند. مه رویانی آسمانی که به زیبایی شهرت دارشتند.

آنها در معبد های اصلی تمدن آنکور، تمدن باستانی کامبوج می رقصیدند.

رقص سنتی کامبوج، اکنون محبوبیت و جایگاه پیشین خود را بازیافته است. این هنر در دوران سرکوب و اختناق خمر سرخ حال از بین رفتن بود.

کامبوج در سالهای اخیرو در دوران تقاهت بعد از سرکوب و کشتار اکنون به بازسازی خود و مردمش پرداخته است. احیای گنجینه های فرهنگی، بخشی از تلاش انها برای بازسازی است.

مهارت پیدا کردن در این رقص، به سال ها تمرین مداوم و سخت و انظباط شدید نیاز دارد.