خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فیدل کاسترو از ریاست حزب کمونیست کوبا کناره گیری کرد

نظرها
فیدل کاسترو از ریاست حزب کمونیست کوبا کناره گیری کرد
اندازه متن Aa Aa

فیدل کاسترو که بمدت نیم قرن قدرت را در هاوانا در دست داشت و بخاطر کهولت سن و بیماری در سال 2008 میلادی، ریاست جمهوری کوبا را به برادر کوچکتر خود رائول واگذار کرد، از رهبری حزب کمونیست این کشور نیز کناره گیری کرد.

فیدل کاستروی 84 ساله، در پیامی از اینکه نتوانست در کنگره حزب کمونیست حضور یابد اظهار تاسف کرد و گفت از دستاوردها و تصمیمات گرفته شده کنگره احساس غرور می کند.

کناره گیری وی از ریاست حزب کمونیست دو روز پس از آن صورت می گیرد که رائول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز یکشنبه از محدود شدن پست های مهم کشور از جمله پست ریاست جمهوری تا دو دورۀ پنج ساله خبر داد.