خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

واتیکان ژان پل دوم را تقدیس می کند

نظرها
واتیکان ژان پل دوم را تقدیس می کند
اندازه متن Aa Aa

واتیکان خودرا برای روزی بزرگ آماده می کند. روز اول ماه مه، هزاران کاتولیک خود را به رم می رسانند تا شش سال پس از درگذشت پاپ ژان پل دوم شاهد تقدیس او باشند. این تجلیلی است از رهبر فقید کاتولیکهای جهان که بمدت بیست و شش سال وجهه کلیسای کاتولیک را عوض کرد بدون آنکه به آرمان آن لطمه بزند.

محبوبترین پاپ قرن بیستم، بدنبال یک بیماری طولانی در روز هفتم آوریل سال 2005 درگذشت. در آن روز هزاران نفر در میدان سن پیتر گرد آمدند. برای آنها این پاپ که از پشت پرده آهنین کمونیسم آمده بود، باید بفوریت تقدیس می شد، اما کلیسا مقررات خود را دارد و قدیس شدن هم باید مراحل خاص خود را طی کند از جمله آنکه باید معجزه ای کرده باشد.

این معجزه، سرانجام درسوم ژوئن سال 2006 در فرانسه پیدا شد. یک راهبه که سالها از بیماری پارکینسون رنج می برد، پس از دعا به روح ژان پل و طلب بهبود از او، شفا یافت.

چند روز بعد و بدنبال انتشار خبر معجزه، واتیکان اعلام کرد که ژان پل تقدیس خواهد شد. مدارک مهر و موم شده مربوط به این روند به مرکز تقدیس کلیسای کاتولیک ارسال شده است. اما برای مرحله نهایی تقدیس، باید برای پاپ ژان پل معجزه دومی نیز یافت شود.