خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مشتریان بانک سلطنتی اسکاتلند بدهی خود را نمی پردازند

نظرها
مشتریان بانک سلطنتی اسکاتلند بدهی خود را نمی پردازند
اندازه متن Aa Aa

سود عملیاتی بانک سلطنتی اسکاتلند، آر بی اس در سه ماهه اول سال میلادی جاری 0.25 درصد افزایش یافت.

این درحالی است که عدم بازپرداخت بدهی ها از سوی مشتریان عمدتا ایرلندی این بانک، باعث زیان پانصد و نود و هفت میلیون یورویی به این بانک شد.

آر بی اس که اکثرسهامش در تصاحب دولت بریتانیاست، یک میلیارد و نیم یورو از بانک بد حساب اولستر بانک طلب دارد.