خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بیلدو به انتخابات اسپانیا راه یافت

بیلدو به انتخابات اسپانیا راه یافت
اندازه متن Aa Aa

دادگاه قانون اساسی اسپانیا با شرکت حزب بیلدو در انتخابات محلی که در 22 ماه مه برگزار می شود، موافقت کرد.
 
بیلدو منتسب به سازمان جدایی طلب باسک اسپانیا موسوم به اتا است. بیلدو سومین حزبی است که از سوی سیاستمداران ناسیونالیست باسک تشکیل می شود و هدفش ورود به صحنه سیاسی و انتخاباتی اسپانیا است.