خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هواپیمایی با موتور جت و بدنه انسان

نظرها
هواپیمایی با موتور جت و بدنه انسان
اندازه متن Aa Aa

هواپیمایی با موتور جت و بدنه انسان توانست هشت دقیقه بر فراز آسمان آمریکا پرواز کند.

ایو روسی سوئیسی با حرکت بدن خود در ارتفاع دو هزار و پانصد متری این جت انسانی را هدایت کرد.