خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رازگشایی ژن ها

نظرها
رازگشایی ژن ها
اندازه متن Aa Aa

دی ان آی دوقلوها کاملا یکسان نیست. به همین دلیل آن ها از نظر ظاهری و رفتاری از هم متفاوتند. یک گروه تحقیق استرالیایی بیش از دویست دوقلو را در این زمینه تحت نظر قرار دادند.

اپی ژنتیک نظریه ای در زمینه توارث است که می گوید ژن دارای “حافظه ای” درباره یک واقعه است. اپی در یونانی به معنای بالاتر و فراتر است، پس می توان آن را فراژنتیک نامید.

فراژنتیک توضیح می دهد که چرا یکی از دوقلوها، با کد ژنتیکی یکسان، می تواند مشکل آسم داشته باشد در حالیکه دیگری در سلامت کامل است.

توسط نشانگرهای فراژنتیک، عوامل محیطی، مانند رژیم غذایی و تغذیه پیش از تولد، مهر خود را بر روی ژن ها، که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند برجای گذارند. بنابراین بعضی ها رژیمی با نام “رژیم فراژنتیک” توصیه می کنند که شامل بروکلی و توفو است که از تغییرات منفی در رفتار ژن ها جلوگیری می کنند.