خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتخابات اسپانیا و چالش های پیشرو

نظرها
انتخابات اسپانیا و چالش های پیشرو
اندازه متن Aa Aa

تظاهرات مخالفان دولت کنونی اسپانیا، درست یک روز پیش از انتخابات منطقه ای این کشور بی سبب روی نداده است. “بیکاری” و “ نداشتن مسکن” شعارهای نقش بسته بر روی پلاکاردهای معترضان، که دولت را آماج انتقاد قرار داده بود.

علاوه براین معترضان نظام انتخاباتی کشور را نیز نادرست دانسته و خواهان تغییر قانون انتخابات نیز بودند. قانونی که به نفع دو حزب بزرگ این کشور و به زیان احزاب کوچکتر است.

به باور تحلیلگران، مشکل اسپانیا تنها اقتصادی نیست. یکی از تحلیلگران در این زمینه گفت: “ببیشتر این اعتراضات به مانند آنچه در دنیای عرب روی داده بیشتر سیاسی هستند تا آنچه در یونان به دلیل اقدامات دولت، شاهدش بودیم. در اینجا نیز دولت اقدامات ریاضتی را در سال گذشته انجام داد. اما این، دلیل اصلی اعتراضات نیست.”

نرخ 45 درصدی بیکاری در میان جوانان 18 تا 25 ساله و عمدتا دارای مدارک دانشگاهی، آینده تاریک و مبهمی را برای آنها رقم می زند.

در ماه مه سال 2010 دولت سوسیالیست خوزه لویس رودریگز زاپاترو اقدامات ریاضتی سختی را انجام داد و پس از آن نیز اصلاحاتی را در بازار کار آغاز کرد که البته برای اسپانیا نتیجه مورد انتظار حاصل نگردید.

بیکاری گریبان 21.3 درصد جمعیت فعال را گرفته است و چهارو نیم میلیون اسپانیانی از اینکه می بینند امیدی به بهبود شرایط نیست روزگاری پر از اضطراب را می گذرانند.

با رشد 0.8 درصدی از تولید ناخالص داخلی به سختی می توان از پیشرفت این کشور سخن گفت. با این همه اسپانیا باید کسری بودجه اش را نیز کاهش دهد.

در سال 2010 کسری بودجه ملی به میزان 9.24 درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است. این میزان برای نواحی خودمختار 2.83 درصد بوده است.

در حال حاضر هدف، کاهش کسری بودجه تا سه درصد در سطح ملی و 1.1 درصد در نواحی خودمختار، تا سال 2013 می باشد.

نواحی خودمختار 36 درصد هزینه های عمومی آموزش و بهداشت را خود پرداخت می کنند.

و حالا باید منتظر نتیجه نهایی انتخابات منطقه ای بود تا برندگان مشخص شوند، آنهایی که به ناچار مسئولیت کاهش کسری بودجه را عهده دار خواهند شد.