خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران یونان بزرگترین چالش منطقه یورو

نظرها
بحران یونان بزرگترین چالش منطقه یورو
اندازه متن Aa Aa

بحران بدهی یونان، بزرگترین فاجعه پیش روی منطقه یورو از زمان شکل گیری این منطقه مالی در دوازده سال گذشته است.

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول سال گذشته به شرط اجرای برنامه های سخت گیرانه اقتصادی و کاهش کسری بودجه از سوی یونان به این کشور یکصد و ده میلیارد یورو وام داد.

اما پس ازگذشت یکسال، یونان در اجرای مفاد قرارداد امضا شده موفق نبوده است.

بدهی های این کشور معادل 158درصد تولید ناخالص داخلی اش است و از کسری بودجه نه و نیم درصد تولید ناخالص داخلی رنج می برد.

پیش بینی می شود که رشد اقتصادی یونان در سال جاری به منفی سه و نیم درصد برسد.

ایوالد نووتنی، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا در اینباره می گوید:” موضع بانک مرکزی اتحادیه اروپا بسیار روشن است. ما می خواهیم برنامه هایی که پیش از این در موردشان تصمیم گرفته شده توسط یونان اجرا شوند. این اولویت ماست.”

اما مردم یونان برنامه های ریاضتی دولت را بسیار سختگیرانه می دانند و به آن معترضند. افزایش مالیات و کاهش خدمات اجتماعی از سوی دولت آتن زندگی مردم را در شرایط بحرانی قرار داده است.

یک یونانی مستمری بگیرمی گوید:” هر ماه دولت می گوید افزایش مالیات و کم کردن از خدمات عمومی دولتی کافی نیست و ما باید بیشتر و بیشتر سخت بگیریم. اما این چگونه پایان می گیرد؟”

خصوصی سازی شركتهای دولتی یکی ازتعهدات بین المللی یونان بود که مقامات این کشور در اجرای آن موفق نبودند. با وجود دولتی بودن اقتصاد یونان نرخ بیکاری در این کشور در ماه فوریه به 15.9 درصد رسید.