خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جهان عرب، موضوع اولین روز گفتگوهای گروه هشت

نظرها
جهان عرب، موضوع اولین روز گفتگوهای گروه هشت
اندازه متن Aa Aa

تحولات دنیای عرب یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در اولین روز اجلاس گروه هشت بود.

چگونگی گذر از بن بست لیبی، نحوه واکنش در مقابل خشونت های دولت سوریه و حمایت از دولت های نوپای تونس و مصردرکانون توجه رهبران گروه هشت قرار داشت.

هرمان وان رامپوی،رئیس شورای اروپا با اشاره به جهان عرب می گوید:“هدف ما آشکار است و آن حمایت از آرمان های دمکراتیک و اقتصادی 400 میلیون مردم این منطقه است. برای تمام اعضای گروه هشت، تحولات دنیای عرب از اهمیت خاصی برخوردار است، اما اهمیت آن برای اروپا بیشتراست چرا که این کشورها همسایگان جنوبی ما هستند. ما باید به نظرات مردم این منطقه گوش فرا دهیم و از آنها حمایت کنیم.”

میگل ساردو خبرنگار یورو نیوز می گوید:“اجلاس سران گروه هشت در دوویل، فرصت مناسبی برای بازنگری اتحادیه اروپا در روابطش با کشورهای شمال آفریقا و خاورنزدیک است. با سیاست جدید همجواری، اتحادیه اروپا می خواهد نشان دهد که خواستار گفتگو با جامعه مدنی است،اما از مسئله مهم ترخود که مشکلات اقتصادی است طفره می رود، مسئله ای که می تواند موضع اروپا را در این اجلاس تضعیف کند.”